សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា,

Sanhok (សាណក់) ដែលជាMapថ្មីរបស់យើងនឹងចេញជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលតិចជាង24ម៉ោងខាងមុខ។ បន្តិចទៀតនេះ Serverនឹងចាប់ផ្តើមMaintenanceហើយអ្នកក៏អាចចាប់ផ្តើមដាក់ដោនលូដអាប់ដេតPatchរបស់Sanhokបានដែរ។ បញ្ជាក់ថាអ្នកមិនអាចលេងបានទេលុះត្រាណាដែលMaintenanceបានបញ្ចប់។

Maintenance ចាប់ផ្តើម និង អាចចាប់ផ្តើមដោនលូដទុកមុនបានចាប់ពី៖

June 21, 5pm PDT / June 22, 2am CEST / June 22, 9am KST (ត្រូវនឹង កក្កដា 22, 7am ម៉ោងជាតិ)

Maintenance អាចមានរយៈពេលរហូតទៅដល់ 6 ម៉ោងឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀត។

ដោយសារតែអាប់ដេតលើកនេះមានMapថ្មី អាប់ដេតនឹងធំជាងរាល់ដងរហូតជាង 13GB ឯណោះ។ យើងក៏កំពុងប្រើប្រាស់​បញ្ចេកវិទ្យាថ្មីលើកនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាអាប់ដេតថ្មីៗនាពេលខាងមុខនឹងតូចជានេះបន្តិច។
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើការកែសម្រួនលើកនេះ សូមចូលទៅមើលព័ត៏មានអាប់ដេត #15