ដល់ពេលនេះ អ្នកប្រហែលជាបានបង្ហោះឆ័ត្រយោងបានតិចទួចដែរនៅលើSanhok ឬក៏អាចហៅថា Map 4 គីឡូម៉ែត4ជ្រុង។

ចាប់តាំងពីដំបូង វាជាគោលដៅរបស់យើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងអំពីវិធានការរបស់យើងក្នុងការបង្កើតMapនេះឡើង – Map ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបង្កើត។ ឥលូវនេះ Mapនេះបានចេញជាផ្លូវការហើយ​ យើងចង់ឲ្យអ្នកដឹងបន្ថែមទៀតនៅក្រោយឆុតឆាកនៃការបង្កើតMapនេះនៅPUBGមុនពេលចេញ។

Sanhok បានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង4ដងផ្សេងៗគ្នានៅក្រោមPUBG Experimental Server ជាមួយនឹងការសាកល្បងលើកទី4ទទួលពន្យាពេល។ នៅពេលដែលSanhokចេញជាផ្លូវការ កាំភ្លើងថ្មី និងBattle Passបានចេញដើម្បីអបអរសាទរMap Sanhokនឹង PGI។

មើលវីដេអូខាងក្រោមអំពីការបង្កើតSahnok: